اندروید پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

پایتون جامع

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

پایتون جامع (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

پردازش تصویر و بینایی ماشین

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

جاوا و اندروید مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

جاوا و اندروید مقدماتی (آنلاین)

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

علم داده و یادگیری ماشین

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان

مبانی کامپیوتر ++c

بدون امتیاز 0 رای
4,400,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ یادگیری ماشین و علم داده یک حوزه مهم در علوم کامپیوتر و…

4,400,000 تومان