SQL database & SQLlite

بدون امتیاز 0 رای
از 40,000,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

1
از 40,000,000 تومان

آموزش پایتون جامع از مقدماتی تا پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
از 10 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

1
از 10 تومان

آموزش جاوا و اندروید مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
از 40,000,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

29
از 40,000,000 تومان

اندروید پیشرفته

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

0
رایگان!

پردازش تصویر و بینایی ماشین

بدون امتیاز 0 رای
از 40,000,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

0
از 40,000,000 تومان

یادگیری عمیق

بدون امتیاز 0 رای
از 40,000,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

0
از 40,000,000 تومان

یادگیری ماشین و علم داده

بدون امتیاز 0 رای
از 40,000,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

0
از 40,000,000 تومان