پایگاه داده

بدون امتیاز 0 رای
3,200,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

3,200,000 تومان

پایگاه داده sql server و django

بدون امتیاز 0 رای
4,810,000 تومان

0 تا 100 پایتون همراه با پروژه

4,810,000 تومان